Tag: tiêu

Số tiền nhà cái hoàn loại cho người chơi gọi là Rakeback
Posted in Blogging

Rake là gì? Rake ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến người chơi?

Rất nhiều anh em chơi Poker Online không có hiểu biết về “Rake là gì?” và Rade có ý nghĩa thế nào đối với những…

Continue Reading Rake là gì? Rake ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến người chơi?