Tag: chóng

Expected Value thường được dân chơi chuyên nghiệp sử dụng để tính toán khả năng hành động tiếp theo
Posted in Blogging

Expected Value là gì? Tính Expected Value thế nào chuẩn xác, nhanh chóng?

Anh em mới bước chân vào thế giới Poker và đang làm quen với luật lệ? Anh em đang bị tung hỏa mù giữa một…

Continue Reading Expected Value là gì? Tính Expected Value thế nào chuẩn xác, nhanh chóng?